Aschehoug

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Aschehoug «H. Aschehoug & Co (W. Nygaard AS)»

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Aschehoug («H. Aschehoug & Co [W Nygaard as») behandler personopplysninger om kunder, brukere av våre nettsider, forfattere, leverandører og samarbeidspartnere.  

Informasjon om bruk av informasjonskapsler (cookies) på aunivers.no og lokus.no finnes her

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Aschehoug er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og benytter kun personopplysninger som er relevante og nødvendige for å kunne oppfylle våre forpliktelser og yte god service overfor våre kontakter, samt personopplysninger som vi er lovpålagt etter bl. a. bokføringsloven.

Behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler. Aschehoug er behandlingsansvarlig, og alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven og øvrig regelverk for personvern. Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

Aschehougs behandling av personopplysninger omfatter i all hovedsak kontaktinformasjon, bestillings- og betalingsinformasjon, samt korrespondanse og evt. annen informasjon som er relevant for formålet med behandlingen.

Våre kunders kortnummer oppbevares ikke av oss. Alle korttransaksjoner skjer eksternt hos autoriserte leverandører av betalingstjenester. Ved å benytte deres tjenester, samtykker du til deres vilkår.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi behandler følgende personopplysninger i følgende forbindelse: 

- Kontakt med forfattere, potensielle forfattere, leverandører og øvrige samarbeidspartnere. Dette omfatter behandling av kontaktopplysninger med nevnte, og formålet med behandlingen er å gi oppfølgning, kontakt med nevnte, og oppfylle avtaler og forpliktelser. Behandling av personopplysninger foretas på grunnlag av avtale eller berettiget interesse.

- Kontakt med kunder. Dette omfatter behandling av kontaktopplysninger, kjøpshistorikk, historikk på kontakt og support mv. Formålet med behandlingen er å besvare henvendelser fra kunder, gjennomføre bestilling og betaling, sende produkter og yte tjenester. Vi sender også informasjon og spørreundersøkelser til kunder. Behandling foretas på grunnlag av avtale, berettiget interesse eller samtykke.

- Logging av informasjon på nettsider. Vi behandler her statistikk og bruksmønstre. Formålet med behandlingen er å gi best mulig brukeropplevelse og kommunikasjon på digitale flater, samt å forbedre og tilpasse informasjon og markedsføring til kunden på bakgrunn av handlingsmønstre og atferd. Behandlingen skjer på grunnlag av berettiget interesse. 

- Administrasjon av tjenesten og logging av aktivitetsdata for lærere og elever. Dette omfatter behandling av personopplysninger, og formålet med behandlingen er drifting og tilgjengeliggjøring av tjenester. Det logges også aktivitetsdata i enkelte tjenester. Formålet med loggingen er å kunne tilby tilpasset progresjon for den enkelte elev, og for at lærere skal kunne følge opp progresjonen for elever tilknyttet skolen.

Grunnlag for behandling av personopplysninger for Aschehougs pedagogiske nett-tjenester er skoleeiers generelle opplæringsplikter slik de følger av opplæringsloven med forskrifter, læreplaner og rundskriv. Plikten til å gi lovbestemt opplæring nødvendiggjør at personopplysninger om elever og ansatte behandles i pedagogiske nettjenester som ivaretar læringsmålene for ett eller flere fag.

Detaljer vedrørende behandling og logging finnes beskrevet i brukervilkårene for den enkelte tjeneste og brukertype:

Lærer/ansatt (Feide)

Elev (Feide)

Privatperson (selvregistrert bruker)

Felles behandleransvar for visse behandlinger

H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS er et konsern som består av flere hel- og deleide selskaper. Universitetsforlaget AS er et heleid selskap av H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS som organisatorisk er knyttet tett til morselskapet ved at de to forlagene deler en rekke fellestjenester og er lokalisert på samme adresse. Av denne grunn har H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS og Universitetsforlaget AS et felles behandlingsansvar for en del behandling av personopplysninger. Dette omfatter bl.a. kundebehandlingssystemet (CRM).

Lagring og deling av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lengre lagring kan være nødvendig for å oppfylle eventuelle lovpålagte plikter, for eksempel etter regnskapslovgivningen. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss skriftlig informasjon om hva henvendelsen gjelder via lokus@aschehoug.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid melde deg av våre nyhetsbrev ved å klikke på lenke i nyhetsbrevet eller trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss ved å sende en skriftlig henvendelse via lokus@aschehoug.no.  

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om bruk av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på lokus@aschehoug.no.