Aschehoug
Brukervilkårene under presenteres for alle lærere/ansatte første gang de logger inn med Feide på Lokus. Læreren/den ansatte må gi sitt samtykke til vilkårene for å kunne bruke tjenesten.

Hvilke personopplysninger kan bli lagret om deg på Lokus?

- Personlige data: fornavn, etternavn, brukernavn, kontaktinformasjon, organisasjon, unik ID, rolle, trinn, fag, målform. 
- Hvilke produkter du har tilgang til
- Rekvisisjonsnummer / ressursnummer dersom du gjør et kjøp

Hvorfor lagrer Lokus personopplysninger? Formålet med å lagre personlige data om deg er:

- å identifisere deg som en lærer for å kunne gi deg tilgang til de digitale læremidlene på Lokus som du har kjøpt, eller som skolen har kjøpt til deg
- å gi deg produkter tilpasset din profil (trinn, fag, målform etc.)
- å kunne yte brukerstøtte hvis du trenger hjelp
- å gjøre det mulig for deg å kommunisere/samarbeide med andre lærere og elever
- at du lett kan finne igjen hvor du var sist
- at du skal kunne se dine elevers progresjon og resultater
- at du skal kunne legge til rette for tilpassede læringsløp, veiledning og vurdering av elevens arbeid
- å identifisere deg som innkjøper hvis du gjør et kjøp slik at ditt navn og ressursnummer kommer med på fakturaen til skolen

Hvem kan få tilgang til å se dine persondata?

- Personopplysninger som er nødvendige for fakturering/support vil være tilgjengelig for Aschehoug Undervisning og for ansatte ved din skole.
- Kontaktinformasjon vil i tillegg kunne bli tilgjengeliggjort for elever og andre lærere på din skole.
- Det er kun elevens selv og hans/hennes lærere som vil kunne se opplysninger om progresjon og resultatene av elevens læringsarbeid på Lokus.
- Betalingsinformasjon som innhentes når en innkjøper betaler med kredittkort, krypteres av våre betalingsleverandør og er ikke tilgjengelig for Aschehougs ansatte. Aschehoug vil kun se hva som er bestilt og at kjøpet er fullført.
- Alle opplysningene vil bli slettet dersom din konto ikke har vært i bruk de siste seks månedene.
Dersom du av andre grunner ønsker å slettes fra Lokus, vennligst ta kontakt med oss på support@lokus.no. 

Opplysningene vil ikke bli videreformidlet til andre aktører.

Du vil kun motta epost med produktinformasjon hvis du har gitt ditt samtykke til dette. Du kan når som helst be om å ikke motta slike e-poster. Hvis du bruker FEIDE til å logge på tjenester som er integrert med LOKUS (for eksempel Unibok.no) vil denne tjenesten sjekke om du har en LOKUS-brukerkonto og eventuelt hvilke produkter du dermed skal ha tilgang til.

Hvor opplysningene er hentet fra

Personlige data om deg vil bli hentet fra FEIDE. I tilegg vil du selv kunne lagre enkelte tileggsdata på Lokus, som f.eks. fag, gruppetilhørighet og målform.

Hvem er behandlingsansvarlig og hvem har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter? 

Behandlingsansvarlig er H. Aschehoug & Co., Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo. 

Det er Lokus brukerstøtte som har det daglige ansvaret for at Aschehoug oppfyller sine plikter som behandlingsansvarlig.Immatrielle rettigheter

Lokus er en tjeneste som eies og drives av Aschehoug forlag. Tekster, bilder, illustrasjoner, logoer, programkode mv, tilhører forlaget eller dets lisensgivere. Alt innhold som forlaget har gjort tilgjengelig på eller som er en del av nettsiden, er således beskyttet av relevante lover, først og fremst åndsverkloven og varemerkeloven. Det er ikke tillatt å gjenbruke innhold på andre måter eller i andre sammenhenger enn slik innholdet gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten.Brukere av tjenesten er selv ansvarlige for å påse at innhold som legges inn og/eller gjøres tilgjengelige for andre gjennom Lokus, ikke bryter med andres rettigheter. Aschehoug forlag forbeholder seg rett til vederlagsfri gjenbruk av alt innhold som gjøres tilgjengelig på nettsiden.