Aschehoug

Brukervilkår/samtykkeerklæring for privatperson

Hvilke personopplysninger kan bli lagret om deg?

- Personlige data: Fornavn, etternavn, brukernavn, kontaktinformasjon, fag og målform.
- Hvilke produkter du har tilgang til

Formålet med å lagre personlige data om deg er:

- å identifisere deg som en for å kunne gi deg tilgang til de digitale læremidlene som du har kjøpt eller som noen har kjøpt til deg.
- å gi deg produkter tilpasset din profil (trinn, fag, målform etc.)
- å kunne yte brukerstøtte hvis du trenger hjelp
- at du lett kan finne igjen hvor du var sist

Hvem kan få tilgang til å se dine persondata?

- Personopplysninger som er nødvendige for fakturering/support vil være tilgjengelig for de som jobber med support og med salg/faktuering hos Aschehoug.
- Betalingsinformasjon som innhentes når en innkjøpere betaler med kredittkort krypteres av vår betalingsleverandør og er ikke tilgjengelig for Aschehougs ansatte.
- Opplysningene vil ikke bli videreformidlet til andre aktører.
- Aschehoug vil kun se hva som er bestilt, og at kjøpet er fullført.

Sletting av brukerdata

- Alle opplysningene vil bli slettet dersom din konto ikke har vært i bruk de 6 siste månedene og det ikke er gyldige lisenser knyttet til kontoen. Du vil bli varslet på epost en måned før sletting utføres. Vi vil bruke den epostadressen som er registrert på din profil.
- Dersom du av andre grunner ønsker å bli slettet fra våre tjenester, vennligst ta kontakt med oss på lokus@aschehoug.no.  

Hvor opplysningene er hentet fra

Personlige data om deg er hentet fra de data du selv la inn ved registreringen. I tillegg vil du selv kunne lagre enkelte tilleggsdata, som f.eks. fag, trinn og målform.

Hvem er behandlingsansvarlig og hvem har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter?

Behandlingsansvarlig er H. Aschehoug & Co., Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo.

Det er brukerstøtte hos Aschehoug Undervisning som har det daglige ansvaret for at Aschehoug oppfyller sine plikter som behandlingsansvarlig.

Immatrielle rettigheter
Aunivers.no og lokus.no er tjenester som eies og drives av Aschehoug forlag. Tekster, bilder, illustrasjoner, logoer, programkode mv tilhører forlaget eller dets lisensgivere. Alt innhold som forlaget har gjort tilgjengelig på eller som er en del av nettsiden er således beskyttet av relevante lover, spesielt åndsverkloven og varemerkeloven. Det er ikke tillatt å gjenbruke innhold på andre måter eller i andre sammenhenger enn slik innholdet gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten. Brukere av tjenestene er selv ansvarlige for å påse at innhold som legges inn og/eller gjøres tilgjengelige for andre gjennom tjenestene ikke bryter med andres rettigheter. Aschehoug forlag forbeholder seg rett til vederlagsfri gjenbruk av alt innhold som gjøres tilgjengelig på nettsiden.