Aschehoug

Brukervilkårene under presenteres første gang eleven logger inn på Lokus med Feide. Eleven må godta vilkårene for å kunne bruke tjenesten. Er brukeren under 15 år henvises det til at foresatte leser og godtar vilkårene sammen med eleven.

Hvilke personopplysninger kan bli lagret om deg på Lokus?

- Navnet og brukernavnet ditt, skole, FEIDE-ID, rolle (elev/lærer), trinn, fag, målform og dine kontaktopplysninger
- Hvilke produkter du har tilgang til
- Hvilke grupper/klasser du tilhører
- Din bruk av produktene (hva du har jobbet med på Lokus, og hvilke resultater du har oppnådd)

Hvorfor lagrer Lokus personopplysninger? Vi lagrer personlige data om deg for at

- du skal få tilgang til de produktene som skolen eller andre har kjøpt til deg
- visningen på Lokus skal tilpasses deg, slik at du enkelt skal kunne finne det du har bruk for du lett kan finne igjen hvor du var sist / hvor langt du var kommet
- læreren kan vurdere arbeidet ditt og hjelpe deg i læringsarbeidet
- Lokus brukerstøtte kan hjelpe deg hvis du trenger det
- du skal kunne se hva du har gjort, hvilke resultater du har oppnådd, slik at du selv kan vurdere hva du har lært og hva du bør jobbe mer med

Hvem kan få tilgang til å se dine persondata?

- Brukerstøtte hos Aschehoug Undervisning og ansatte på skolen din vil kunne se personopplysninger som er nødvendige for at de skal kunne veilede og hjelpe deg.
- Kontaktinformasjon vil i tillegg kunne være tilgjengelig for andre elever på din skole
- Opplysninger om progresjon og resultatene av læringsarbeidet på Lokus vil kunne vises for deg og for dine lærere.
- Hvis du bruker FEIDE til å logge på tjenester som er integrert med LOKUS (for eksempel Unibok.no) vil denne tjenesten sjekke om du har en LOKUS-brukerkonto og eventuelt hvilke produkter du dermed skal ha tilgang til. Opplysningene vil ikke bli formidlet til andre aktører. 

Sletting av brukerdata
Alle opplysningene vil bli slettet dersom din konto ikke har vært i bruk de siste 6 månedene. Dersom du av andre grunner ønsker å bli slettet fra Lokus, vennligst ta kontakt med oss på lokus@aschehoug.no

Hvor er opplysningene hentet fra?

Personlige data om deg vil bli hentet fra FEIDE. I tilegg vil du selv eller din lærer kunne lagre enkelte tilleggsdata på Lokus, som f.eks. trinn, gruppetilhørighet og målform.

Hvem er behandlingsansvarlig, og hvem har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter?

Behandlingsansvarlig er H. Aschehoug & Co., Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo.
Det er Lokus brukerstøtte som har det daglige ansvaret for at Aschehoug oppfyller sine plikter som behandlingsansvarlig.

Immatrielle rettigheter

Lokus er en tjeneste som eies og drives av Aschehoug forlag. Tekster, bilder, illustrasjoner, logoer, programkode mv, tilhører forlaget eller dets lisensgivere. Alt innhold som forlaget har gjort tilgjengelig på eller som er en del av nettsiden, er således beskyttet av relevante lover, først og fremst åndsverkloven og varemerkeloven. Det er ikke tillatt å gjenbruke innhold på andre måter eller i andre sammenhenger enn slik innholdet gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten.
Brukere av tjenesten er selv ansvarlige for å påse at innhold som legges inn og/eller gjøres tilgjengelige for andre gjennom Lokus, ikke bryter med andres rettigheter. Aschehoug forlag forbeholder seg rett til vederlagsfri gjenbruk av alt innhold som gjøres tilgjengelig på nettsiden.