Aschehoug

Læremidler som fjernes fra Lokus i 2020

Det har lenge vært problematisk å bruke flash-baserte nettsteder, og i løpet av 2020 blokkeres flash helt i alle nettlesere. Læremidler som er bygget i flash er derfor fjernet fra Lokus. 

Det gjelder disse læremidlene:

Cumulus-tavler for 1. til 4. trinn
Key English 
Kurts krimskole 8-10
Lingua Planet, alle produkter
Matemagisk elevnettsteder for 3. til 7. trinn.*
Matemagisk-tavler for 5. til 7. trinn. *
Midgard, alle produkter
Pageturner, alle produkter
Tellus elevressurser
Yggdrasil, alle produkter. 
Zeppelin, alle produkter. Merk at Nye Zeppelin beholdes.*

*Matemagisk og Nye Zeppelin revideres med nytt, digitalt innhold til Fagfornyelsen. Alt innhold til Fagfornyelsen publiseres fortløpende på Aschehoug Univers

Øvrige læremidler på Lokus.no vil være tilgjengelige til og med skoleåret 2021/22. 

Spørsmål kan rettes til lokus@aschehoug.no eller telefon 22400455.