Aschehoug
9788203930775_Pa_hoyden_larer

På høyden. Lærer

 • Lærernettsted
 • Norsk
 • Yrkesfaglig, Studieforberedende
 • 8, 9, 10, Vg1, Vg2, Vg3, Voksen
 • 800 kr ekskl. mva.
 • 1018
 • Om produktet

  I klasserommet, under veiledning av lærer, blir elevene gode språkbrukere. Lærerveiledningen til På høyden gir mange råd om klasserommet som læringsarena med aktive og samhandlende elever. Lærerveiledningen inneholder også en rekke kopioriginaler å ta i bruk for lærerne, som modelltekster, vokalbingo og andre læringsaktiviteter. Disse er samlet under en egen fane, i tillegg til at de er lenket til fra de ulike kapitlene/temaene i lærerveiledningen.

  I den fyldige lærerveiledningen finner lærerne metodiske tips og forklaringer til hvordan elevene kan bruke det som de har blitt introdusert for i På høyden.

  Lærerveiledningen har en Generell del, hvor forfatterne beskriver læringssyn og grunnleggende pedagogisk tilnærming i læreverket og bruken av det. Lærerveiledningen for øvrig er strukturert rundt kapitler/temaer. Der hvor didaktiske tema gjentas, er det direkte lenker mellom de ulike delene.

 • Om læreverket

  På høyden er ideelt for tilpasset opplæring av minoritetsungdom før de begynner i vanlig klasse, på ungdomsskolen eller videregående. Etter grunnleggende innføring i norsk, følger rikt illustrerte fagkapitler med relevante temaer innen flere skolefag. Elevene blir forberedt på begreper og temaer de vil møte i ulike fag. De får trening i å lese og høre på tilpassede fagtekster og samtale om dem. Både skrivetrening og grammatikk er godt ivaretatt, blant annet gjennom interaktive oppgaver. Boka egner seg også i voksenopplæringen.

 • Kom i gang!

  Hvis du som lærer ønsker tilgang til lærernettstedet, kjøpes dette av skolen og varer ett skoleår. Lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen uten tillegg i pris.

  Du får tilgang til det kjøpte lærernettstedet ved å logge deg inn med Feide brukernavn og passord. Hvis du ikke vet om din skole bruker Feide, kan du spørre IT-ansvarlig på skolen din.

  Dersom skolen din ikke bruker Feide, kan du ta kontakt med oss på lokus@aschehoug.no.