Aschehoug
9788203401527_Leute8_10_larer

Leute 8-10. Lærer

 • Lærernettsted
 • Fremmedspråk
 • 8, 9, 10
 • 1600 kr ekskl. mva.
 • 831
 • Om produktet

  Lærernettstedet er en ressursbank for lærer med blant annet forslag til prøver, årsplan, modelltekster, lyttetekster og videoer. Lærernettstedet inneholder også digital utgave av lærebøkene (bok 8 fra skolestart 2017 og bok 9 og 10 fra skolestart 2018). Den digitale utgaven er beriket med bl.a. lydfiler til tekstene i læreboka og henvisning til nyttige lenker til bruk i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Den kan brukes aktivt på lerret eller digital tavle i klasserommet, og på pc og mac.
  Lærernettstedet er et effektivt planleggingsverktøy med mange tilleggsressurser. Det tilbys som skoleabonnement, og kan brukes av alle tysklærerne ved skolen.

 • Om læreverket

  Leute kjennetegnes ved god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet. Det er lagt stor vekt på muntlig og skriftlig progresjon. Differensieringsmodellen har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Alle kapitlene har samme oppbygning med tematisk bilde og mål for kapitlet innledningsvis.

  Oppgavene i elevboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. Oppgaver med opptaksfunksjon gir elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke tysk. Siste kapittel er viet fester og høytider.

  Hvert kapittel har egne grammatiske temaer og hver bok avsluttes med en repetisjon av disse.

 • Kom i gang!

  Hvis du som lærer ønsker tilgang til lærernettstedet, kjøpes dette av skolen og varer ett skoleår. Lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen uten tillegg i pris.

  Du får tilgang til det kjøpte lærernettstedet ved å logge deg inn med Feide brukernavn og passord. Hvis du ikke vet om din skole bruker Feide, kan du spørre IT-ansvarlig på skolen din.

  Dersom skolen din ikke bruker Feide, kan du ta kontakt med oss på lokus@aschehoug.no.