Aschehoug
9788203401510_Leute_8_10_elev

Leute 8-10. Elev

Produktet er gratis. Klikk på den blå BRUK-knappen på denne siden for å komme til produktet. I noen tilfeller vil du bli bedt om å logge inn. Produktet er også tilgjengelig på Min side.

 • Elevnettsted
 • Fremmedspråk
 • 8, 9, 10
 • Om produktet

  Elevnettstedet har felles inngang til de tre trinnene (trinn 9 og trinn 10 foreligger til skolestart 2018/19). Det inneholder et rikholdig oppgaveutvalg til alle kapitlene i læreboka, lydfiler, filmer, grammatikkvideoer, ordkort og uttalemodul med opptaksfunksjon. Elevnettstedet er gratis.

 • Om læreverket

  Leute kjennetegnes ved god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet. Det er lagt stor vekt på muntlig og skriftlig progresjon. Differensieringsmodellen har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Denne strukturen gjør det lettere å tilpasse stoffet etter behov. Alle kapitlene har samme oppbygning med tematisk bilde og mål for kapitlet innledningsvis.

  Oppgavene i elevboka er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. I tillegg møter elevene på oppgaver som trener ren grammatikk og oppgaver som fokuserer på vokabular. Oppgaver med opptaksfunksjon gir elevene mulighet til å bli vant til å høre sin egen stemme snakke tysk. Siste kapittel er viet fester og høytider.

  Hvert kapittel har egne grammatiske temaer og hver bok avsluttes med en repetisjon av disse.

 • Kom i gang!

  Du får tilgang til lisensfrie nettsteder ved å klikke på «Bruk». Lisensfrie nettsteder krever ikke innlogging.