Aschehoug
9788203346361_Fabel_8_lydbok

Fabel 8. Lydbok

 • Elevnettsted
 • Norsk
 • 8
 • 40 kr ekskl. mva.
 • 510
 • Om produktet

  Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittel de vil lytte til. 

  Lydboka er på bokmål.

 • Om læreverket

  Aschehougs nye norskverk for ungdomstrinnet legger til rette for spennende og variert undervisning for både lærer og elev. Med moderne design, ryddig oppbygning og gjennomgående arbeid med grunnleggende ferdigheter, er Fabel 8-10 et viktig og inspirerende verktøy i norskfaget. 

  Læreverket utmerker seg ved en alt-i-ett-bok på hvert trinn, slik at elevene unngår å måtte forholde seg til en rekke komponenter. I tillegg byr verket på lærer- og elevnettsted. Disse fungerer optimalt i samspill med læreboka og tar høyde for elevenes og lærernes ulike behov.

  Fabel 8-10 legger stor vekt på å gjøre elevene i stand til å jobbe praktisk og aktivt med innholdet. Metodikken i boka sørger for at lese- og skrivestrategier, arbeid med eksempeltekster og vurdering for læring ivaretas gjennom hele undervisningsforløpet.

  Læreverket utvikler elevenes ferdigheter trinn for trinn gjennom teori som legger opp til progresjon fra årstrinn til årstrinn. Gjennomgangen av bokmål og nynorsk skjer parallelt og sjangerinnlæringen forholder seg hele tiden til skriveprosesser og -strategier. Det legges i stor grad til rette for lesing og skriving med fokus på innhold, form og formål. Gjennom mange varierte og kreative oppgaver får elevene utviklet egne ferdigheter i alle deler av norskfaget. 

  Fabel 8-10 har en fyldig, spennende og variert tekstsamling, som elevene vil føle seg hjemme i. I tekstsamlingen legges det opp til en utstrakt bruk av lesestrategier.

  Les mer om verket på aschehoug.no.

 • Kom i gang!

  Når skolen har kjøpt tilgang til elevnettstedet, har eleven umiddelbart tilgang via Min Side. Eleven bruker sin Feide-identitet ved pålogging.