Aschehoug
9788203346378_Fabel_8_10_elev

Fabel 8–10. Elev

Produktet er gratis. Klikk på den blå BRUK-knappen på denne siden for å komme til produktet. I noen tilfeller vil du bli bedt om å logge inn. Produktet er også tilgjengelig på Min side.

 • Elevnettsted
 • Norsk
 • 8, 9, 10
 • Om produktet

  Elevnettstedet inneholder test deg selv-oppgaver, oppgaver som går i dybden av teoristoffet og som øver digitale ferdigheter, vurderingskriterier og en ryddig samling av det viktigste repetisjonsstoffet fra alle kapitler iFabel 8-10. I tillegg inneholder elevressursen litteraturhistorie og begrepsliste med forklaringer på sentrale begreper i norskfaget.

 • Om læreverket

  Aschehougs nye norskverk for ungdomstrinnet legger til rette for spennende og variert undervisning for både lærer og elev. Med moderne design, ryddig oppbygning og gjennomgående arbeid med grunnleggende ferdigheter, er Fabel 8-10 et viktig og inspirerende verktøy i norskfaget. 

  Læreverket utmerker seg ved en alt-i-ett-bok på hvert trinn, slik at elevene unngår å måtte forholde seg til en rekke komponenter. I tillegg byr verket på lærer- og elevnettsted. Disse fungerer optimalt i samspill med læreboka og tar høyde for elevenes og lærernes ulike behov.

  Fabel 8-10 legger stor vekt på å gjøre elevene i stand til å jobbe praktisk og aktivt med innholdet. Metodikken i boka sørger for at lese- og skrivestrategier, arbeid med eksempeltekster og vurdering for læring ivaretas gjennom hele undervisningsforløpet.

  Læreverket utvikler elevenes ferdigheter trinn for trinn gjennom teori som legger opp til progresjon fra årstrinn til årstrinn. Gjennomgangen av bokmål og nynorsk skjer parallelt og sjangerinnlæringen forholder seg hele tiden til skriveprosesser og -strategier. Det legges i stor grad til rette for lesing og skriving med fokus på innhold, form og formål. Gjennom mange varierte og kreative oppgaver får elevene utviklet egne ferdigheter i alle deler av norskfaget. 

  Fabel 8-10 har en fyldig, spennende og variert tekstsamling, som elevene vil føle seg hjemme i. I tekstsamlingen legges det opp til en utstrakt bruk av lesestrategier.

  Les mer om verket på aschehoug.no.

 • Kom i gang!

  Du får tilgang til lisensfrie nettressurser ved å klikke på “Bruk”. Lisensfrie produkter krever ikke innlogging.