Aschehoug

ASCHEHOUGS DIGITALE SKATTKAMMER FOR UNGDOMSTRINNET

Digital kompetanse gjennom daglig bruk i læringsarbeidet. I læreplanen til Kunnskapsløftet er et av kompetansemålene at “Elevene skal kunne utvikle digital kompetanse gjennom daglig bruk i læringsarbeidet.” Det er utgangspunktet for at Aschehoug Undervisning satser på digitale læremidler i årene som kommer.

Allistair Spalding allistair.spalding@aschehoug.no

fredag 14.august 2015 9:52

Skattkammer artikel bildet
Elevnettsteder i sentrale fag

Aschehougs lisensfrie elevnettsteder er et supplement til eksisterende lærebøker på ungdomstrinnet. De dekker fagene engelsk, spansk, samfunnsfag, matematikk og naturfag. Elevnettstedene byr på en rekke interaktive oppgaver, animasjoner, spill, videoklipp og lydfiler som har til formål å forsterke innlæringen av sentralt lærebokstoff. Elevene kan jobbe med innholdet individuelt eller i mindre grupper. Elevnettstedene krever ingen innlogging og er lisensfrie.

PAGETURNER gjør elevene til bedre lesere

PAGETURNER er et lesetreningsprogram på nett som lærer deg å lese dobbelt så fort uten at det går ut over leseforståelsen. Dette skaper leseglede og bidrar til å lette skolearbeidet! Programmet er nettbasert og fleksibelt, noe som gjør det enkelt for lærere å lage tilpasset opplegg til sine elever. PAGETURNER foreligger i tre varianter – ett program for elever på mellomtrinnet, ett program for elever på ungdomstrinnet og ett program for elever i den videregående skolen. Er du lærer og ønsker å vite mer om PAGETURNER, ta kontakt med Siv Tove Ophaug, 913 95 035. Er du privatperson og vil vite mer, gå inn på: www.pageturner.no

Språktrening på en ny og engasjerende måte

LINGUA PLANET er et innholdsrikt språkunivers som gir elevene unik språktrening i fagene engelsk, tysk, fransk, spansk og grunnleggende norsk for minoritetsspråklige. LINGUA PLANET har et svært rikt omfang av lydfiler, videoklipp, fotofortellinger og animasjoner, en mengde lesetekster av ulik lengde og i flere sjangre foruten en rekke oppgaver. Vil du vite mer om LINGUA PLANET, eller ønsker skolebesøk, ta kontakt med Siv Tove Ophaug, 913 95 035

Skattkammer artikel bildet 1

Skoler med FEIDE bestiller enkelt elev- og lærerressurser ved å trykke på handlevognikonet på produktet. For mer informasjon se Kundeservice.