Aschehoug
Fag: Norsk
lisensfritt produkt

Fag: Matematikk
lisensfritt produkt

Fag: Engelsk
lisensfritt produkt

Fag: Religion
lisensfritt produkt

Fag: Norsk
2080 kr ekskl. mva.
834

Fag: Matematikk
2000 kr ekskl. mva.
589

Fag: Engelsk
2000 kr ekskl. mva.
671

Fag: Religion
2080 kr ekskl. mva.
661

Artikler

  • LÆRERENS DIGITALBOK – EN ENKLERE HVERDAG I KLASSEROMMET

    Lærerens digitalbok – er en pdf av læreboka, med brukervennlig verktøy utviklet for å gjøre både planlegging og klasseromsundervisning enklere for læreren.

  • PAGETURNER SKAPER LESEGLEDE

    Gode leseferdigheter er grunnleggende for å oppnå gode skoleresultater, klare seg godt i arbeidslivet og kunne delta i samfunnet. 

  • ASCHEHOUGS DIGITALE SKATTKAMMER FOR UNGDOMSTRINNET

    Digital kompetanse gjennom daglig bruk i læringsarbeidet. I læreplanen til Kunnskapsløftet er et av kompetansemålene at “Elevene skal kunne utvikle digital kompetanse gjennom daglig bruk i læringsarbeidet.” Det er utgangspunktet for at Aschehoug Undervisning satser på digitale læremidler i årene som kommer.