Aschehoug

PROJECT X LESESERIE I ENGELSK

Lesetrening som engasjerer gutter og jenter

PROJECT X er en leseserie med nivådifferensierte småbøker utviklet for 1. til 7. trinn. Bøkene egner seg både til veiledet og selvstendig lesing og inneholder gode oppgaver til førlesning og etterarbeid. Bøkene følger nivåene til Oxford Reading Tree.

Madeleine Harris madeleine.harris@aschehoug.no

onsdag 14.august 2013 16:46

Project X lesehefter 2

Lesetrening som engasjerer gutter og jenter

PROJECT X er en leseserie med nivådifferensierte småbøker utviklet for 1. til 7. trinn. Bøkene egner seg både til veiledet og selvstendig lesing og inneholder gode oppgaver til førlesning og etterarbeid. Bøkene følger nivåene til Oxford Reading Tree.

Småbøkene er organisert i 18 temaer, med fem bøker til hvert tema. PROJECT X byr på ulike sjangre og spennende innhold, som får både gutter og jenter til å ville lese mer.

I flere av bøkene møter leserne vennene Cat, Ant, Max og Tiger. De har hver sin spesielle klokke som forminsker dem og tar dem med på fartsfylte eventyr.

Redaktør Hege Ludvigsen om Project X-serien

Utvikler gode lesestrategier

PROJECT X er organisert på ulike nivåer som bygger på hverandre. Leseserien legger vekt på å utvikle gode lesestrategier fra første dag og har faste punkter for førlesing og refleksjon og etterarbeid til tekstene. Elevene møter ulike typer tekster innenfor samme tema med variert og god bildestøtte. Her understøtter virkelig illustrasjoner og fotografier tekstenes innhold og gir elevene noe å snakke om. Tekstene omhandler flere temaer som elever er opptatt av og utvider gradvis horisonten og tilbyr spennende fakta og fiksjon om helter og kjente byggverk.

Lydstoff på nett

Til småbøkene på de fem laveste nivåene foreligger gratis lydfiler som gjengir teksten i sin helhet. Les mer om PROJECT X leseserie i engelsk på aschehoug.no/grs. Heftene bestilles i bokhandelen eller i Aschehougs nettbutikk for grunnskolen. 

Facebook tag