Aschehoug

LESETRENING I FOKUS

Leseserie i norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet

Lesing er en grunnleggende ferdighet som brukes i alle fag og står sentralt i læreplanen. For å lykkes med lesing trenger elevene konkrete ferdigheter, mestringsfølelse, motivasjon, leselyst og leseglede. Aschehoug tilbyr nå frittstående og nivådifferensierte leseserier i norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.

Allistair Spalding allistair.spalding@aschehoug.no

mandag 10.desember 2012 10:09

Lesetrening elever artikkelbilde

MED LYST TIL Å LESE

Det er allment kjent at en stor gruppe elever ikke tilegner seg tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter i løpet av den obligatoriske skolegangen. Derfor satser Aschehoug på lesehefter i flere fag med formål om å styrke elevenes lese- og lærelyst.

ZEPPELIN leseserie i norsk

Leseserien gir elevene mer nivådifferensiert lesestoff. Leseserien har nyskrevne tekster, og byr på engasjerende temaer både innen sakprosa og skjønnlitteratur. Småbøkene er rikt illustrert, enkle å lese og er tilgjengelig på begge målformer. Leseserien egner seg svært godt til veiledet lesing.

TURID FOSBY ELSNES OM LESESERIEN ZEPPELIN 1-7

PROJECT X leseserie i engelsk

 PROJECT X er en leseserie med nivådifferensierte småbøker utviklet for 1. til 7. trinn. Småbøkene egner seg både til veiledet og selvstendig lesing og inneholder gode oppgaver til førlesning og etterarbeid.

Småbøkene er organisert i åtte temaer, med fem bøker til hvert tema. Leseserien byr på ulike sjangre og spennende innhold, som får både gutter og jenter til å ville lese mer. Tekstene er lydlagt. Leseserien er utviklet i samarbeid med Oxford University Press.

PROSJEKT X leseserie i naturfag og samfunnsfag

PROSJEKT X er en spennende faktabokserie som hjelper elevene til å sette seg inn i, granske, tolke og reflektere over tekster med faglig innhold. Småbøkene tar for seg temaer som bl.a. omhandler miljøproblematikk, dyr, idrett, bygninger, spill og sjørøvere. Småbøkene inneholder spørsmål til førlesning, ordliste til bruk i begrepsinnlæring og oppgaver knyttet til etterarbeid.

Leseserien inneholder 20 titler for småskoletrinnet (oransje serie) og 20 titler for mellomtrinnet (grønn serie), og er tilgjengelig på begge målformer.  Leseserien er utviklet i samarbeid med Oxford University Press.

Vil du vite mer om leseserien?

Du kan lese mer om Aschehougs leseserier på www.aschehoug.no/grs. Småbøkene bestilles i bokhandelen eller i Aschehougs nettbutikk for grunnskolen.