Aschehoug
9788203402159_iPRAKSIS_vg2_vg3_Elev (00000002)

iPRAKSIS Vg2/Vg3. Elev

Produktet er gratis. Klikk på den blå BRUK-knappen på denne siden for å komme til produktet. I noen tilfeller vil du bli bedt om å logge inn. Produktet er også tilgjengelig på Min side.

 • Elevnettsted
 • Helse- og oppvekstfag
 • Yrkesfaglig
 • Vg2, Vg3
 • Om produktet

  iPRAKSIS VG2/VG3 elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som lærebøkene og inneholder interaktive oppgaver og innlæringsressurser.

 • Om læreverket

  iPRAKSIS Vg2/Vg3 er Aschehougs nye læremiddeltilbud for elever og lærlinger som utdanner seg til helsefagarbeidere. Stoffet bygger på Helse-serien fra 2007, men er omfattende revidert i forbindelse med justeringer i læreplanen for programområdet helsearbeiderfag fra skolestart 2016. Verket består av fire nye bøker og iPRAKSIS Håndbok for helefagarbeid som kom i 2014.

  Et hovedpoeng med iPRAKSIS-serien for Vg2/Vg3 er den tydelige koblingen mellom teori og praksis. Praksisfortellingene går som en rød tråd gjennom hele verket - og hjelper elevene/lærlingene med å koble teori og praksis. Det nye verket har ny oppbygning og struktur, og legger vekt på innlæring av god begrepsforståelse. De nye bøkene har også mer fagstoff om folkehelsearbeid, kosthold/ernæring, flerkulturelt perspektiv, pleie og omsorg til personer med demens, målretta miljøarbeid, og pleie og omsorg til personer med psykiske lidelser. Stoff om samhandlingsreformen og nye lover og forskrifter som angår helse- og omsorgssektoren er også grundig omtalt.

  Læreverket består av lærebok, digital lærebok, elev- og lærernettsted.

 • Kom i gang!

  Du får tilgang til lisensfrie nettsteder ved å klikke på «Bruk». Lisensfrie nettsteder krever ikke innlogging.