Aschehoug
9788203404184_iPRAKSIS_vg2_vg3_Lydbok

iPRAKSIS Vg2/Vg3 Lydbokpakke. Lydbok

 • Elevnettsted
 • Helse- og oppvekstfag
 • Yrkesfaglig
 • Vg2, Vg3
 • 180 kr ekskl. mva. (pris for Elevnettsted)
 • 886
 • Om produktet

  Alle fire bøkene til serien iPRAKSIS VG2/VG3. Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittelavsnitt de vil lytte til.

  Lydboka er på bokmål.

 • Om læreverket

  iPRAKSIS Vg2/Vg3 er Aschehougs nye læremiddeltilbud for elever og lærlinger som utdanner seg til helsefagarbeidere. Stoffet bygger på Helse-serien fra 2007, men er omfattende revidert i forbindelse med justeringer i læreplanen for programområdet helsearbeiderfag fra skolestart 2016. Verket består av fire nye bøker og iPRAKSIS Håndbok for helefagarbeid som kom i 2014.
  Et hovedpoeng med iPRAKSIS-serien for Vg2/Vg3 er den tydelige koblingen mellom teori og praksis. Praksisfortellingene går som en rød tråd gjennom hele verket - og hjelper elevene/lærlingene med å koble teori og praksis. Det nye verket har ny oppbygning og struktur, og legger vekt på innlæring av god begrepsforståelse. De nye bøkene har også mer fagstoff om folkehelsearbeid, kosthold/ernæring, flerkulturelt perspektiv, pleie og omsorg til personer med demens, målretta miljøarbeid, og pleie og omsorg til personer med psykiske lidelser. Stoff om samhandlingsreformen og nye lover og forskrifter som angår helse- og omsorgssektoren er også grundig omtalt.
  Læreverket består av lærebok, digital lærebok, elev- og lærernettsted.

 • Kom i gang!

  Når skolen har kjøpt tilgang til elevnettstedet, har eleven umiddelbart tilgang via Min Side. Eleven bruker sin Feide-identitet ved pålogging.