Aschehoug
9788203403071_iPRAKSIS_vg1_vg2_vg3_Larer

iPRAKSIS Vg1/Vg2/Vg3. Lærer

 • Lærernettsted
 • Helse- og oppvekstfag
 • Yrkesfaglig
 • Vg1, Vg2, Vg3
 • 2480 kr ekskl. mva. (pris for Lærernettsted)
 • 829
 • Om produktet

  iPRAKSIS VG1/VG2/VG3 er et felles nettsted for Vg1 Helse- og oppvekstfag, og Vg2/Vg3 Helsearbeiderfag. Lærernettstedet inneholder et stort utvalg av undervisningsfilmer fra Twig, Lærerens digitalbok,  metodiske tips, forslag til årsplaner, illustrasjoner fra læreboka, fordypningsstoff og lenkesamlinger. Her er også praktiske tips knyttet til grunnleggende ferdigheter i faget og hjelp til å planlegge arbeidet med kapitlene. Nettstedet inneholder også iPRAKSIS Filmnettsted som viser prosedyrer for helsefagarbeider med fagbegreper forklart på norsk og 17 andre språk.

  Lærerens digitalbok er digitale versjoner av lærebøkene, beriket med film og lyd i tillegg til en rekke funksjoner, som å forstørre innhold, understreke og markere tekst, tegne og legge inn notater og kommentarer. Lærerens digitalbok kan brukes på PC og Mac.

  Et abonnement på iPRAKSIS lærernettsted kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget.

 • Om læreverket

  iPRAKSIS Vg2/Vg3 er Aschehougs nye læremiddeltilbud for elever og lærlinger som utdanner seg til helsefagarbeidere. Stoffet bygger på Helse-serien fra 2007, men er omfattende revidert i forbindelse med justeringer i læreplanen for programområdet helsearbeiderfag fra skolestart 2016. Verket består av fire nye bøker og iPRAKSIS Håndbok for helefagarbeid som kom i 2014.

  Et hovedpoeng med iPRAKSIS-serien for Vg2/Vg3 er den tydelige koblingen mellom teori og praksis. Praksisfortellingene går som en rød tråd gjennom hele verket - og hjelper elevene/lærlingene med å koble teori og praksis. Det nye verket har ny oppbygning og struktur, og legger vekt på innlæring av god begrepsforståelse. De nye bøkene har også mer fagstoff om folkehelsearbeid, kosthold/ernæring, flerkulturelt perspektiv, pleie og omsorg til personer med demens, målretta miljøarbeid, og pleie og omsorg til personer med psykiske lidelser. Stoff om samhandlingsreformen og nye lover og forskrifter som angår helse- og omsorgssektoren er også grundig omtalt.

  Læreverket består av lærebok, digital lærebok, elev- og lærernettsted.

 • Kom i gang!

  Hvis du som lærer ønsker tilgang til lærernettstedet, kjøpes dette av skolen og varer ett skoleår. Lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen uten tillegg i pris.

  Du får tilgang til det kjøpte lærernettstedet ved å logge deg inn med Feide brukernavn og passord. Hvis du ikke vet om din skole bruker Feide, kan du spørre IT-ansvarlig på skolen din.

  Dersom skolen din ikke bruker Feide, kan du ta kontakt med oss på lokus@aschehoug.no.