Aschehoug
9788203349553_Pasiones_1_laerer

Pasiones. Lærer

 • Lærernettsted
 • Fremmedspråk
 • Studieforberedende
 • Vg1, Vg2
 • 1600 kr ekskl. mva.
 • 634
 • Om produktet

  Lærernettstedet inneholder forslag til årsplan, kapittelprøver, fasit, kopieringsoriginaler og egenvurderingsskjemaer, samt transkripsjoner av lyttetekster med utskriftsmuligheter. I tillegg har du tilgang til digital utgave av læreboka, beriket med lydfiler til tekstene, henvisning til nyttige lenker, videoer og ekstra oppgavestoff. Her kan du søke i mediearkivet og legge inn egne notater.

  Lærernettstedet inneholder etter hvert gode råd og tips som kan formidles til elevene slik at de kan lykkes på muntlig eksamen. Det kan kjøpes som skolelisens, og en og samme lisens kan brukes av alle skolens spansklærere.

 • Om læreverket

  Pasiones dekker læreplanen i spansk nivå II. Spanskverket består av lærebok, elevnettsted med lydstoff og lærernettsted. I tillegg er læreboka tilrettelagt som brettbok.

  Forfatternes intensjon med spanskverket er å skape engasjement og interesse for det spanske språket gjennom å formidle et moderne og oppdatert bilde av den spansktalende verden. Dette kommer til uttrykk gjennom et mangfold av autentiske tekster, kommentarstoff, videointervjuer, lyttetekster og bilder. Elevene tilegner seg solide basiskunnskaper om det spanske språket samtidig som de får innsikt i historiske, politiske, samfunnsmessige og kulturelle forhold som gjør det enklere å knytte tettere bånd til mennesker i den spansktalende verden senere i livet.

  Bok 1 formidler grunnleggende kunnskaper om den spansktalende verden. Bok 2 går mer i dybden på hvert tema i tillegg til at muntlig og skriftlig eksamen er viet stor oppmerksomhet. 

  Brettboka kan kjøpes på www.brettboka.no.

 • Kom i gang!

  Hvis du som lærer ønsker tilgang til lærernettstedet, kjøpes dette av skolen og varer ett skoleår. Lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen uten tillegg i pris.

  Du får tilgang til det kjøpte lærernettstedet ved å logge deg inn med Feide brukernavn og passord. Hvis du ikke vet om din skole bruker Feide, kan du spørre IT-ansvarlig på skolen din.

  Dersom skolen din ikke bruker Feide, kan du ta kontakt med oss på lokus@aschehoug.no.