Aschehoug
9788203338038_Lingua_planet_laerer

Lingua planet. Lærer

 • Lærernettsted
 • Engelsk,Norsk,Fremmedspråk
 • Studieforberedende, Yrkesfaglig
 • 8, 9, 10, Vg1, Vg2, Vg3
 • 1600 kr ekskl. mva. (pris for Lærernettsted)
 • 407
 • Om produktet

  Lingua Planet lærernettsted inneholder alle elevnettstedene (norsk, engelsk, fransk, spansk og tysk) samt en fyldig beskrivelse av målene og oppgavene innenfor hvert tema og hver ferdighet. Her er det formulert hva elevene skal lære og hvilke oppgaver som passer til forarbeid, individuelt arbeid, i par eller grupper, og hvilke oppgaver som egner seg til vurdering.

  Lingua Planet lærernettsted gir tips til undervisningen og forslag på hvor det passer med muntlige eller skriftlige oppgaver. Det er også listet opp forslag til hjemmearbeid og relevante lenker til dem som trenger ekstra arbeid eller fordypning.

  Lingua Planet har også en fane som forklarer hvordan du kan bruke læremiddelet. Her finner du en beskrivelse av symbolene som er brukt på knappene og hvordan læreverket er bygd opp. I tillegg er det forslag til forskjellige vurderingsformer.

 • Om læreverket

  Lingua Planet er et komplett læremiddel som dekker læreplanen for:

  - engelsk for elever på 8. til 10. trinn (egner seg både for ordinær engelskundervisning og engelsk fordypning)
  - fremmedspråkene fransk, spansk og tysk nivå I og II (passer både for ungdomstrinnet og videregående skole)
  - grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever

  Lingua Planet er delt inn i ulike nivåer med et rikt utvalg av temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det lydfiler, animasjoner, grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig og muntlig arbeid kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.

  Oppgavene er bygget rundt de fem ferdighetene lytte, lese, snakke, samhandle og skrive. Innenfor hver ferdighet er det tre løp som gir rom for differensiering.

  Et eget lærernettsted gir tips til undervisningen, ekstramateriale og nyttige lenker.

  Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no

 • Kom i gang!

  Hvis du som lærer ønsker tilgang til lærernettstedet, kjøpes dette av skolen og varer ett skoleår. Lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen uten tillegg i pris.

  Du får tilgang til det kjøpte lærernettstedet ved å logge deg inn med Feide brukernavn og passord. Hvis du ikke vet om din skole bruker Feide, kan du spørre IT-ansvarlig på skolen din.

  Dersom skolen din ikke bruker Feide, kan du ta kontakt med oss på lokus@aschehoug.no.