Aschehoug
9788203337482_Lingua_planet_engelsk_elev

Lingua planet. Engelsk

 • Elevnettsted
 • Engelsk
 • Studieforberedende, Yrkesfaglig
 • 8, 9, 10, Vg1, Vg2, Vg3, Voksen
 • 200 kr ekskl. mva.
 • 183
 • Om produktet

  Lingua Planet engelsk er et heldigitalt læremiddel for elever som skal oppnå grunnskolekompetanse i engelsk. Innholdet i Lingua Planet engelsk er bygget opp rundt 27 sentrale temaer. Multimediale ressurser som filmklipp, fotofortellinger, lydfiler og animasjoner danner utgangspunkt for kommunikasjonstrening innenfor ferdighetene lytte, lese, snakke, samhandle og skrive. Hvert av disse kompetanseområdene består av tre nivådifferensierte løp, som er supplert med egne moduler for grammatikk-, uttale- og glosetrening. Alle brukere har mulighet til å håndtere egne mediefiler og dele stoff med hverandre og med læreren.

 • Om læreverket

  Lingua Planet er et komplett læremiddel som dekker læreplanen for:

  - engelsk for elever på 8. til 10. trinn (egner seg både for ordinær engelskundervisning og engelsk fordypning)
  - fremmedspråkene fransk, spansk og tysk nivå I og II (passer både for ungdomstrinnet og videregående skole)
  - grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever

  Lingua Planet er delt inn i ulike nivåer med et rikt utvalg av temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det lydfiler, animasjoner, grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig og muntlig arbeid kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.

  Oppgavene er bygget rundt de fem ferdighetene lytte, lese, snakke, samhandle og skrive. Innenfor hver ferdighet er det tre løp som gir rom for differensiering.

  Et eget lærernettsted gir tips til undervisningen, ekstramateriale og nyttige lenker.

  Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no.

 • Kom i gang!

  Når skolen har kjøpt tilgang til elevnettstedet, har eleven umiddelbart tilgang via Min Side. Eleven bruker sin Feide-identitet ved pålogging.