Aschehoug
9788203404702_God_i_norsk_2_Elev

God i norsk 2. Elev

Produktet er gratis. Klikk på den blå BRUK-knappen på denne siden for å komme til produktet. I noen tilfeller vil du bli bedt om å logge inn. Produktet er også tilgjengelig på Min side.

 • Elevnettsted
 • Norsk
 • Studieforberedende
 • 8, 9, 10, Vg1, Vg2, Vg3, Voksen
 • Om produktet

  Elevnettstedet er fritt tilgengelig uten innlogging. Det inneholder oppgaver som øver inn grammatikk, vokabular og lytt, les og skriv. Alle oppgavene er knyttet til læreboka, men de gir også uavhengig læringsutbytte. Oppgavene har ulike vanskegrad.

  I tillegg er hele lærebokteksten innlest, noe som er til god støtte for deltakerne.

 • Om læreverket

  God i norsk er et begynnerverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på sakte og rask spor 2, og spor 3. Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel, vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis. God i norsk dekker målene i læreplanen og har:

  - arbeidsretting med presentasjon av ett yrke i hvert kapittel
  - pedagogisk bruk av bilder med mange detaljer
  - enkelt språk i leksjonstekstene
  - rolig progresjon med mye fokus på repetisjon av vokabular og grammatikk
  - eksplisitt fokus på grammatikk og uttale med rammer underveis i tekstboka
  - norskprøvetrening i hvert kapittel i arbeidsboka og på elevnettstedet

  Læreverket har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og på nettstedene, vil det bli lagt til rette for nødvendig differensiering. Pedagogikken som ligger til grunn, vektlegger førlesing, stillasbygging og tydelige forklaringer. Arbeidsrettingen kommer til uttrykk i lesetekster og yrkespresentasjoner i hvert kapittel. Bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk.

 • Kom i gang!

  Du får tilgang til nettstedet ved å klikke på «Bruk» og logge inne med Feide. Dersom du ikke har Feide, må du opprette en privat bruker på lokus.no. Da blir du tildelt brukernavn og passord.