Aschehoug
9788203401398_God_i_norsk_larer

God i norsk 1. Lærer

 • Lærernettsted
 • Norsk
 • Studieforberedende
 • 8, 9, 10, Vg1, Vg2, Vg3, Voksen
 • 1600 kr ekskl. mva.
 • 889
 • Om produktet

  Lærernettstedet inneholder:
  - «Lærerens digitalbok» med innlest lyd av leksjonene i boka og språkvideoene plassert der de passer inn
  - undervisningstips - "Hvordan bruke kapitlet"
  - fasit til arbeidsboka
  - tekster til lytteprøvene
  - ekstraoppgaver (lytte, lese, grammatikk, kopioriginaler)
  - videopresentasjoner av deltakerne i boka
  - bildene til tekstboka
  - bildene til arbeidsboka
  - arbeidsretting
  - kapittelprøver etter hvert kapittel
  - verblister, sjekklister og forslag til diktater

 • Om læreverket

  God i norsk er et begynnerverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på sakte og rask spor 2, og spor 3. Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel, vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis. God i norsk dekker målene i læreplanen og har:

  - arbeidsretting med presentasjon av ett yrke i hvert kapittel
  - pedagogisk bruk av bilder med mange detaljer
  - enkelt språk i leksjonstekstene
  - rolig progresjon med mye fokus på repetisjon av vokabular og grammatikk
  - eksplisitt fokus på grammatikk og uttale med rammer underveis i tekstboka
  - norskprøvetrening i hvert kapittel i arbeidsboka og på elevnettstedet

  Læreverket har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og på nettstedene, vil det bli lagt til rette for nødvendig differensiering. Pedagogikken som ligger til grunn, vektlegger førlesing, stillasbygging og tydelige forklaringer. Arbeidsrettingen kommer til uttrykk i lesetekster og yrkespresentasjoner i hvert kapittel. Bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk.

 • Kom i gang!

  Hvis du som lærer ønsker tilgang til lærernettstedet, kjøpes dette av skolen og varer ett skoleår. Lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen uten tillegg i pris.

  Du får tilgang til det kjøpte lærernettstedet ved å logge deg inn med Feide brukernavn og passord. Hvis du ikke vet om din skole bruker Feide, kan du spørre IT-ansvarlig på skolen din.

  Dersom skolen din ikke bruker Feide, kan du ta kontakt med oss på lokus@aschehoug.no.