Aschehoug
9788203401381_God_i_norsk_elev

God i norsk 1. Elev

Produktet er gratis. Klikk på den blå BRUK-knappen på denne siden for å komme til produktet. I noen tilfeller vil du bli bedt om å logge inn. Produktet er også tilgjengelig på Min side.

 • Elevnettsted
 • Norsk
 • Studieforberedende
 • 8, 9, 10, Vg1, Vg2, Vg3, Voksen
 • Om produktet

  Elevnettstedet er todelt:
  Del 1: 
  - ekstra, selvrettende oppgaver til alle kapitlene
  - over 500 oppgaver som øver inn grammatikk, vokabular og lytt, les og skriv
  - knyttet til kapitlene i læreboka, men med høyt uavhengig læringsutbytte
  - ulik vanskelighetsgrad, kan egne seg også for spor 1 
  Del 2:
  - "Øve til prøve" - selvrettende oppgaver som øver til Norskprøven A1/A2
  - tre øvingsløp med lytte, lese, skrive og ett prøveløp

 • Om læreverket

  God i norsk er et begynnerverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på sakte og rask spor 2, og spor 3. Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel, vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis. God i norsk dekker målene i læreplanen og har:

  - arbeidsretting med presentasjon av ett yrke i hvert kapittel
  - pedagogisk bruk av bilder med mange detaljer
  - enkelt språk i leksjonstekstene
  - rolig progresjon med mye fokus på repetisjon av vokabular og grammatikk
  - eksplisitt fokus på grammatikk og uttale med rammer underveis i tekstboka
  - norskprøvetrening i hvert kapittel i arbeidsboka og på elevnettstedet

  Læreverket har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og på nettstedene, vil det bli lagt til rette for nødvendig differensiering. Pedagogikken som ligger til grunn, vektlegger førlesing, stillasbygging og tydelige forklaringer. Arbeidsrettingen kommer til uttrykk i lesetekster og yrkespresentasjoner i hvert kapittel. Bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk.

 • Kom i gang!

  Du får tilgang til nettstedet ved å klikke på «Bruk» og logge inne med Feide. Dersom du ikke har Feide, må du opprette en privat bruker på lokus.no. Da blir du tildelt brukernavn og passord.