Aschehoug
9788203402708_Global_Vision_larer

Global Visions. Lærer

 • Lærernettsted
 • Engelsk
 • Studieforberedende
 • Vg2, Vg3
 • 1600 kr ekskl. mva.
 • 916
 • Om produktet

  Lærernettstedet gir tilgang til hele elevnettstedet samt digital utgave av læreboka med tilhørende lærerressurser.

  Den digitale utgaven av læreboka, lærerens digitalbok, er beriket med bl.a. lydfiler til tekstene i læreboka og henvisning til nyttige lenker til bruk i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Den kan brukes aktivt på lerret eller digital tavle i klasserommet, og på pc og mac.

  Lærernettstedet inneholder forslag til årsplan, periodeplaner, kapittelprøver, fasit, kopioriginaler, egenvurderingsskjemaer, samt transkripsjoner av lyttetekster som du kan skrive ut.

  Lærernettstedet tilbys som skoleabonnement på Lokus.no som kan bruks av alle engelsklærerne ved skolen.

 • Om læreverket

  Global Visions dekker læreplanen i programfaget internasjonal engelsk Vg2/3. De sju forfatterne bak læreverket representerer et unikt multikulturelt univers av lærere med solid erfaring fra norsk skole, høyere utdanning og internasjonale studie- og arbeidsplasser. 

  Fokuset er rettet mot engelsk som verdensspråk utenfor det anglo-amerikanske kjerneområdet. Språk er en viktig del av det kulturelle møtet, og elevene må lære hvordan de kan kommunisere på tvers av kulturer. Elevene vil møte og blir utfordret på mange globale spørsmål som vekker engasjement og skaper debatt internasjonal. Engelskspråklige mediers rolle blir blant annet belyst. Litteratur brukes som redskap for å reflektere over og drøfte kontroversielle temaer.

  De seks kapitlene dekker et stort spenn av temaer og teksttyper. I tillegg byr læreboka på litterære interludium med bidrag fra Francis Duggan (Parody ‘No Racial Prejudice Intended’) og Moshin Hamid (The Reluctant Fundamentalist), skrivekurs som gjør det enklere for elevene å skrive gode tekster, og en referansedel bakerst i boka som tar for seg grammatikk, ord og uttrykk og setningsstrukturer.

  Elevnettstedet tilbyr in-dept study om muntlig engelsk.

 • Kom i gang!

  Hvis du som lærer ønsker tilgang til lærernettstedet, kjøpes dette av skolen og varer ett skoleår. Lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen uten tillegg i pris.

  Du får tilgang til det kjøpte lærernettstedet ved å logge deg inn med Feide brukernavn og passord. Hvis du ikke vet om din skole bruker Feide, kan du spørre IT-ansvarlig på skolen din.

  Dersom skolen din ikke bruker Feide, kan du ta kontakt med oss på lokus@aschehoug.no.