Aschehoug
9788203340505_Gateways_SF_elev

Gateways SF. Elev

 • Elevnettsted
 • Engelsk
 • Studieforberedende
 • Vg1
 • 180 kr ekskl. mva.
 • 180
 • Om produktet

  Elevnettstedet inneholder et bredt spekter av ressurser for trening av språkferdigheter og mange innfallsporter til det faglige innholdet. Det følger kapittelstrukturen til læreboka og byr på blant annet oppgaver til alle emner. Kortversjonene til tekstene i læreboka er lydlagt, har glosetrening og uttaleøvelser. Elevnettstedet inneholder også en egen tekstbase med fagtekster.

 • Om læreverket

  Engelskverket Gateways dekker læreplanen i engelsk SF Vg1 og læreplanen for YF Vg1 og Vg2.

  Lærebøkene Gateways SF og Gateways YF har helt likt innhold. Det finnes elev- og lærernettsted til begge lærebøkene. Lærer-CD er felles for både Gateways SF og Gateways YF.

  Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no.

 • Kom i gang!

  Når skolen har kjøpt tilgang til elevnettstedet, har eleven umiddelbart tilgang via Min Side. Eleven bruker sin Feide-identitet ved pålogging.