Aschehoug

Lingua Planet – et effektivt opplæringsverktøy i grunnleggende norsk

Trinn 8 - 13: Lingua Planet grunnleggende norsk –  er et digitalt språkopplæringsverktøy som gjør det lettere for lærerne å tilrettelegge undervisningen, og samtidig gir elevene en unik mulighet til å trene grunnleggende ferdigheter. 

mandag 4.mai 2020 11:59

Lingua-Planet-artikkel-bildet

Lingua Planet grunnleggende norsk – er et digitalt språkopplæringsverktøy som gjør det lettere for lærerne å tilrettelegge undervisningen, og samtidig gir elevene en unik mulighet til å trene grunnleggende ferdigheter.

Mange lærere har etterlyst gode læremidler til norskopplæringen og uttrykt et behov for et verktøy som kan engasjere elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Lingua Planet grunnleggende norsk inneholder et bredt utvalg aktuelle temaer for nettopp denne gruppen av elever.

Aktiv språktrening

Temaene er valgt ut med mål om å gjøre elevene kjent med situasjoner og talemåter i hverdagen. Her får elevene lytte til enkle ord, setninger og samtaler, og de får selv snakke og gjøre opptak av egen uttale. På denne måten kan de finslipe uttalen og videreutvikle språket sitt.

– Vi har laget et moderne læremiddel som innbyr til aktivitet. Nettstedet er fullt av ressurser som aktiviserer elevene og tilrettelegger for variert undervisning. Man kan jobbe individuelt, i grupper eller i hel klasse, men felles er at læreverket gir muligheter for mye språktrening, både muntlig og skriftlig, sier redaktør Gro Schaathun. 

Individuelle læringsløp

Schaathun understreker at en av de store fordelene ved Lingua Planet er fleksibilitet og variasjon. Elevene møter videoer, fotofortellinger, animasjoner, musikk og TV-klipp som utgangspunkt for oppgaver og øvelser. Variasjon i både tematikk og vanskegrad gir mulighet for tilpassing til elever på alle nivåer. Hver elev får anledning til å arbeide med egen språkutvikling på sitt nivå.

Lingua Planet grunnleggende norsk legger til rette for at læreren enkelt kan lage undervisningsløp som sørger for individuell progresjon. Aktivitetene lytte, lese, snakke og skrive inngår alle som en naturlig del av opplæringen. Oppgaver til fordypning finnes i alle 23 temainnganger.

Lingua Planet grunnleggende norsk har som mål å gi lærerne et best mulig verktøy til undervisningen, slik at læring kan foregå på en effektiv måte, som igjen gir elevene en opplevelse av mestring og glede i språklæringen.

Les mer om Lingua Planet grunnleggende norsk

Ta kontakt med Siv Tove Ophaug, 913 95 035 for mer informasjon om Lingua Planet grunnleggende norsk eller tilbud om skolebesøk og demonstrasjon.