Aschehoug
9788203348518_Zeppelin_1_Elev

Zeppelin 1. Elev

Produktet er gratis. Klikk på den blå BRUK-knappen på denne siden for å komme til produktet. I noen tilfeller vil du bli bedt om å logge inn. Produktet er også tilgjengelig på Min side.

 • Elevnettsted
 • Norsk
 • 1
 • Om produktet

  Nye Zeppelin 1 elevnettsted er gratis og uten innlogging. Elevnettstedet er lydlagt og kan brukes på nettbrett. 
  På elevnettstedet kan elevene:

 • Om læreverket

  Mange lærere opplever at elevene knekker lesekoden tidlig, og ønsker derfor større fokus på lesing og flere lesetekster fra første trinn. Aschehoug tilbyr nye Zeppelin 1 og 2 - et differensiert norskverk for utvikling av lese- og skriveferdigheter med raskere progresjon.

  Sikker begrepsoppfattelse er grunnlaget for all læring. Gjennom Zeppelin 1A og 1B møter elevene begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift. Elevene oppmuntres til å leke med språket. De rimer, finner ord i tale og skrift og blir kjent med stavelser og lyder. Zeppelin 1A og 1B har eget lesekurs og mange nye og enkle lesetekster. Nivådifferensierte oppgaver øver opp språklig bevissthet.

  I Zeppelin 2A og 2B får elevene innføring i strategier og arbeidsmåter som støtter opp om lese- og skriveutviklingen. Oppgavene i Zeppelin for 2. trinn gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive. 

  Lærerens tavleressurs for 1. og 2. trinn er knyttet tett opp til elevbøkene. Tavleressursene egner seg både til felles gjennomgang og til bruk i stasjonsundervisning. 

  Den videre lese- og skriveopplæringen i Zeppelin 3 og Zeppelin 4 er en systematisk innføring i tekst, grammatikk og rettskriving. Sammenhengen mellom de ulike komponentene er tydelig og lett å forstå. Språkbøkene, lesebøkene og arbeidsbøkene utfyller hverandre.

  Zeppelin skriftforming er et hjelpemiddel i skriftforming for 3. og 4. trinn. Disse skriftformingsseriene er ment som en videreutvikling av den skriftformingen elevene har lært på 1. og 2. trinn.

  Les mer om verket på aschehoug.no

 • Kom i gang!

  Du får tilgang til lisensfrie nettsteder ved å klikke på «Bruk». Lisensfrie nettsteder krever ikke innlogging.