Aschehoug
9788203348891_Matemagisk_2B_vurdering

Matemagisk 2B. Vurdering

  • Elevnettsted
  • Matematikk
  • 2
  • 10 kr ekskl. mva.
  • 534
  • Om produktet

    I tillegg til å kjøpe lisens må skolen sende en e-post til lokus@aschehoug.no for å aktivere prøven i Conexus. Tips til forberedelser og gjennomføring finner du som lærer her.