Aschehoug

MATEMAGISK ER KOMPLETT PÅ 1.–7. TRINN

Krimforfatter Tom Egeland + matematikk = Matemagisk

Spennende matematiske mysterier skrevet av Tom Egeland innleder hvert kapittel i Matemagisk 1–4. Engasjementet som skapes i klasserommet legger til rette for den gode matematiske samtalen. På 5–7 er de tegneserier som innleder hvert kapittel. Både grunn- og arbeidsbøker er intuitive å ta i bruk og har gode eksempler. Differensieringen i verket sikrer oppgaver som er tilpasset alle elever. I tillegg er det vurdering for læring gjennom før-, underveis- og sluttvurdering. 

tirsdag 28.juni 2016 15:40

Mads og Matilde fra Matemagisk
Alt du trenger – pluss litt til

Vårt matematikkverk Matemagisk er laget for å gi deg som lærer et komplett verktøy når du skal undervise:

- Tavle
- Elevnettsted
- Apper for nettbrett
- Vurderingsprøver integrert i VOKAL
- Lærernettsted 

Hvordan bli kjent med Matemagisk?

Skolen kan bestille vurderingseksemplarer av Matemagisk og prøvelisens på tavlene. Kontakt kundeansvarlig Sverre Blixrud dersom skolen din ønsker å prøve ut Matemagisk. E-post : sverre.blixrud@aschehoug.no eller telefon 22 400 456.