Aschehoug

MATEMAGISK DIGITAL LÆRING

Til daglig forbereder hun lærerstudenter på oppgaven som matematikklærer i barneskolen. På Matemagisk har hun selv vært med på å utforme oppgavene til de yngste. – Utrolig gøy og veldig relevant, sier Annette Hessen Bjerke.

Janicke Langford, Umulius kommunikasjon marked.u@aschehoug.no

torsdag 31.mars 2016 13:01

Matemagisk forsidebilde

Annette Hessen Bjerke underviser på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), hvor store deler av hverdagen handler om å ruste fremtidens matematikklærere. På Matemagisk er hun en viktig bidragsyter, både på forfatter- og konsulentsiden.

– Det er klart at det å være med på å utforme et stort læreverk direkte mot barneskoleelevene er veldig spennende. Jeg jobber tett med skolene i forbindelse med oppfølging av studenter, og føler derfor jeg kjenner både skolehverdagen og den mer teoretiske siden av matematikkfaget godt, sier Annette.

Innhold med hensikt

Høgskolelektoren, som også har holdt en rekke kurs for etablerte lærere, er brennende opptatt av at matematikkverk som utvikles faktisk skal stimulere til læring. Det betyr blant annet at hun har et veldig bevisst forhold til hvilken type innhold som skal og bør være med – og hvordan det fremstilles.

– Det jeg opplever som veldig positivt med Matemagisk, er at ingenting er inkludert uten å ha en hensikt. Det handler jo ikke bare om å gi en masse oppgaver; det handler om å få elevene til å gå gjennom en prosess hvor læring, bevisstgjøring og ikke minst forståelse finner sted, konstaterer Annette.

– Dessuten sørger Matemagisk for å bygge i bredden, det vil si tilby den samme tematikken på flere måter.

–  Trenger ikke «spise» pensum

Og bredde er et stikkord for Annette. For henne betyr nemlig det at man evner å ta høyde for elevenes forskjellige utgangspunkt, uavhengig av om de trenger ekstra støtte eller ekstra utfordringer.

– Det er like viktig å ha et opplegg til de som ligger langt fremme som de som trenger ekstra oppfølging. Og poenget er at man kan jobbe i bredden for å få til dette. Det å tilby noe ekstra til de som ligger litt foran, trenger ikke bety at man må «spise» pensum. Man kan jobbe med samme tematikk, og sånn sett fortsatt på samme nivå, selv om man jobber med andre type oppgaver og utfordringer, sier Annette.

Matemagisk bilde av tavle og bøker

Digitale muligheter

Totalt består Matemagisk av lærebok, oppgavebok og nettsted for elever, samt lærerveiledning og ressurs for interaktive tavler. Høgskolelektoren er ikke i tvil om at det digitale aspektet tilfører læringen flere muligheter.

– Det digitale gjør at man kan illustrere oppgaver på en bedre måte. At ting blir mer visuelle og interaktive, skaper en høyere grad av involvering for elevene. Man har også mange flere muligheter når man gir oppgaver og forklarer ting, forteller Annette, og legger til:

– I Matemagisk er det digitale innholdet utformet for å supplere og komplementere lærebøkene på en optimal måte. På den måten legges det til rette for variert matematikkundervisning, som igjen kan være en inspirasjon for alle.

Lærere blir digitale

Den engasjerte lektoren er overbevist om at det digitale nå er i ferd med å etablere seg som et vanlig læremiddel i den norske skolen, gjennom en glidende og gradvis overgang.

– Det er definitivt en endring på gang blant lærere, som stadig blir mer positive til bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen. Endringer innen undervisningstradisjonen er jo ikke noe som skjer over natten, men med tiden og de nye lærerstudentene som stadig kommer ut i arbeidsmarkedet, er det absolutt mitt inntrykk at det blir mer og mer digitalt, også i skolen, avslutter Annette, som nylig har fått tilbud om et fireårig doktorgradsstipendiat, hvor hun skal forske på matematikk i lærerutdanningen og praksisfeltet.

Bestill bøker her.

MATEMAGISK ER KOMPLETT PÅ 1.–7. TRINN
Mads og Matilde fra Matemagisk

Krimforfatter Tom Egeland + matematikk = Matemagisk

Spennende matematiske mysterier skrevet av Tom Egeland innleder hvert kapittel i Matemagisk 1–4. Engasjementet som skapes i klasserommet legger til rette for den gode matematiske samtalen. På 5–7 er de tegneserier som innleder hvert kapittel. Både grunn- og arbeidsbøker er intuitive å ta i bruk og har gode eksempler. Differensieringen i verket sikrer oppgaver som er tilpasset alle elever. I tillegg er det vurdering for læring gjennom før-, underveis- og sluttvurdering.