Aschehoug

Engelskverket alle snakker om!

Enkelt å bruke, lett å la seg begeistre! Quest er engelskverket som alle snakker om. Verket vant BELMA-prisen i 2015 (Best European Learning Material Awards) og stadig flere skoler tar i bruk det populære læreverket. 

mandag 7.november 2016 13:00

Quest artikkel bilde 1
Variert komponentstruktur

Det er et fleksibelt verk som består av både bøker og digitale ressurser, med god lydstøtte og vekt på systematisk arbeid med alle de grunnleggende ferdighetene. Det som kjennetegner verket er:

- Språkglede gjennom lek, humor og aktiviteter

- Systematisk innlæring av ord og begreper fra første trinn gir elevene gode mestringsmuligheter både muntlig og skriftlig

- Varierte tekster, oppgaver og aktiviteter som gir rike muligheter for differensiering

- Vurdering for læring

Interaktiv tavle

Tavla inneholder elevboka på tavle med et rikt utvalg av interaktive oppgaver, tekster, lytteoppgaver, sanger, regler og fortellinger. Den aktiviserer elevene og får i gang den gode samtalen i klasserommet.

Tavla kan brukes på alle typer tavler og pc-er, og er uavhengig av læreverk.