Aschehoug

Om Lokus

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Svar på de vanligste spørsmålene om hvordan Lokus fungerer finner du på kundeservicesiden