Aschehoug
Fag: Matematikk
1100 kr
539

Fag: Matematikk
1100 kr
659

Fag: Engelsk
1100 kr
541

Fag: Engelsk
1100 kr
660

Fag: Matematikk
Gratis ved innlogging

Fag: Matematikk
Gratis ved innlogging

Fag: Norsk
1100 kr
228

Fag: Norsk
1100 kr
553

Artikler

 • PAGETURNER SKAPER LESEGLEDE

  Gode leseferdigheter er grunnleggende for å oppnå gode skoleresultater, klare seg godt i arbeidslivet og kunne delta i samfunnet. 

 • LESETRENING I FOKUS
  Leseserie i norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet

  Lesing er en grunnleggende ferdighet som brukes i alle fag og står sentralt i læreplanen. For å lykkes med lesing trenger elevene konkrete ferdigheter, mestringsfølelse, motivasjon, leselyst og leseglede. Aschehoug tilbyr nå frittstående og nivådifferensierte leseserier i norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.

 • PROJECT X LESESERIE I ENGELSK
  Lesetrening som engasjerer gutter og jenter

  PROJECT X er en leseserie med nivådifferensierte småbøker utviklet for 1. til 7. trinn. Bøkene egner seg både til veiledet og selvstendig lesing og inneholder gode oppgaver til førlesning og etterarbeid. Bøkene følger nivåene til Oxford Reading Tree.